projekty

 

Dva regiony na hranici

fotografický projekt česko-polské spolupráce

Projekt realizovala GALERIE MAGNA v Ostravě a PRYWATNA SZKOŁA POLICEALNA v Bielsku-Białej ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ú.o.p. v Ostravě - Dolem Michal a Galerií SFERA v Bielsku-Białej.

Mezinárodní projekt umožnil českým a polským studentům a absolventům uměleckých škol oboru fotografie společně pracovat na zdokumentování zachovaných technických památek a krajiny poznamenané průmyslem v obou příhraničních regionech.

Během několika plenérů na obou stranách hranic vytvořili jejich účastníci fotografickou dokumentaci průmyslového rázu příhraničních regionů Česka a Polska, které v současné době procházejí rychlou proměnou danou novou ekonomicko - hospodářskou orientací.

Kromě společné tvůrčí práce projekt účastníkům poskytl možnost vzájemného poznávání životního stylu, prostředí, uměleckého a kulturního dědictví sousedních národů.

Jedinečnost pohledu a rozmanitost jednotlivých uměleckých přístupu fotografů, zachycujících v obrazovém dokumentu průmyslovou historii daných regionů, je zakotvena v katalogu a byla prezentována prostřednictvím výstav v Ostravě a Bielsku-Białej.

Diváci tak měli možnost spatřit výsledky fotografického projektu českých a polských autorů, objevovat jejich rozdílné, či shodné pojetí daného tématu a vyměnit si názory na vystavené fotografie zachycující území, na kterých se prolínají průmyslové dominanty s lidskými domovy a krajinou.

Výstavy

GALERIE MAGNA - Moravská Ostrava
23.6. – 21.7.2010
Vernisáž 23.6.2010 v 18.00

Důl Michal - Ostrava-Michálkovice
3.8. – 31.8.2010
Vernisáž 3.8.2010 v 17.00

Galeria SFERA - Bielsko-Biała
3.9. – 30.9.2010
Vernisáž 3.9.2010 v 18.00

Fotogalerie